Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

REGULAMIN SERWISU SMACZNACHWILA.PL


1. Informacje ogólne.

1.1 Serwis internetowy, działający pod adresem www.smacznachwila.pl, jest własnością i prowadzony jest przez firmę: SMACZNACHWILA.pl P. Bania i Syn Sp.J., ul. Armii krajowej 4a, 35-307 Rzeszów.

1.2. SMACZNACHWILA.pl posiada wyłączne prawo do korzystania z marki Nero Gold oraz sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym Nero Gold na terenie Polski.

1.3. Warunkiem dokonania zakupów w Serwisie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.4. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.5. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa.

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.smacznachwila.pl.

2.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.
2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe jak pojemniki, miarki do karm, itp. nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.

3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych.

3.1. Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Serwis internetowy są bezpłatne, a umowa o ich świadczenie może zostać w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. Umowa o świadczenie poszczególnych Usług Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym – jest zawierana na czas nieokreślony od momentu założenia Konta do chwili jego
zamknięcia.

3.2. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania ze świadczonych Usług Elektronicznych to:
a) urządzenie multimedialne (komputer, telefon) z dostępem do internetu,
b) aktywne konto poczty elektronicznej,
c) dowolna przeglądarka internetowa,
d) wyrażenie zgody na używanie Cookies,

3.3. Usługobiorca zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca zobowiązuje się do posługiwania się danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.

3.6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu
internetowego, w którego treści należy podać co najmniej:
a) imię i nazwisko/nick,
b) hasło,
c) adres dostawy,
d) adres poczty elektronicznej (e-mail),
e) ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury, a także zaakceptować treść niniejszego regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym ustawowo tj. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i zamówienia złożonego przez Klienta.

3.7. Po zakończeniu rejestracji każdorazowe logowanie do konta odbywać się będzie za pomocą
danych podanych przez Klienta w formularzu.

3.8. Klient w każdej chwili, ma zagwarantowany dostęp do zarejestrowanych danych. Po zalogowaniu może te dane modyfikować, a konto może być w każdej chwili usunięte. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać wiadomość elektroniczną wraz z podaniem danych Klienta oraz wnioskiem o usunięcie konta.

3.9. Serwis internetowy może zablokować konto danego użytkownika w przypadku naruszenia przepisów prawa, oraz zapisów niniejszego Regulaminu. Właściciel konta zostanie o tym fakcie powiadomiony na adres poczty elektronicznej z podaniem przyczyny zablokowania konta, co jednocześnie wiąże się z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

4.1. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis www.smacznachwila.pl lub telefonicznie pod numerem: 607 747 444 oraz poprzez e-mail: sklep@nerogold.pl.

4.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

4.3. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał dwa razy zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4.4. W przypadku kiedy zamówienie budzi uzasadnioną wątpliwość (np. wartość dostawy przekracza wartość zamówionych produktów) Serwis smacznachwila.pl zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności z „płatności przy odbiorze” na „przedpłatę no konto”. O każdej takiej zmianie klient informowany jest pocztą e-mail.

4.5. Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie będzie anulowane jeśli pracownik Serwisu smacznachwila.pl nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia licząc od godziny 9:00 pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.

4.6. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,

b) przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie SMACZNACHWILA.pl zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar,

c) e-przelewem, kartą płatniczą - po zaksięgowany wpłaty przez system Dotpay.pl.

4.7. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
W tym celu należy skontaktować się z firmą SMACZNACHWILA.pl telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 4.1.

4.8 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4.9. Zamówienia złożone do godz. 12:00 danego dnia roboczego będą realizowane w ciągu 24h licząc od godziny 18:00 tego dnia (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone po godzinie 12:00 zostaną zrealizowane w ciągu 24h licząc od godziny 18:00 następnego dnia roboczego (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy). Terminy te nie są wiążące i w przypadku ich nie dotrzymana z winy SMACZNACHWILA.pl klient nie ma prawa do rekompensaty w żadnej formie. Niemniej 98% zamówień zostaje zrealizowane w wyżej podanych terminach.

4.10. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.11. W przypadku gdy towar jest niedostępny, SMACZNACHWILA.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. W przypadku skorzystania przez SMACZNACHWILA.pl z powyższego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, SMACZNACHWILA.pl zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

4.12. Dostawa zamówienia o wartości powyżej 99 zł jest bezpłatna. Do zamówień o mniejszej wartości zostanie doliczone 14,99 zł tytułem zryczałtowanej opłaty za usługi kurierskie.

4.13. Darmowa dostawa nie dotyczy zamówienia składającego się w przeważającej części ze żwirków dla kotów o łącznej wadze przekraczającej 31 kg, cena za dostawę takiego zamówienia ustalana jest indywidualnie.

4.14. Karmy dostarcza firma kurierska w dni robocze między godziną 8:00 – 18:00 lub autoryzowany, regionalny Dystrybutor Nero Gold po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu szczegółów dostawy (czas, miejsce itp.) z Klientem.

5. Ceny towarów.

5.1. Na całkowitą wartość zamówienia składa się: cena towaru i koszty przesyłki.

5.2. Ceny towarów podane są przy opisie towarów na stronie Serwisu internetowego smacznachwila.pl.

5.3. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Serwisu internetowego smacznachwila.pl przy towarze są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

5.4. Ceną towaru wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Serwisu internetowego smacznachwila.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5.5. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

5.6. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w pkt 4.12, 4.13 niniejszego Regulaminu oraz zostaje przedstawiona Klientowi zgodnie z pkt 5.7 poniżej.

5.7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę towaru i koszty przesyłki, zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

5.8. Na fakturze VAT lub paragonie dostarczanym Klientowi wraz z towarem cena towaru i koszty przesyłki są podane oddzielnie.

5.9. Informacja o formach płatności zawarta jest w pkt 4.6 niniejszego Regulaminu.

5.10. Serwis smacznachwila.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w asortymencie Serwisu, wprowadzania oraz wycofywania ich z asortymentu Serwisu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

5.11. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5.12. Promocje w Serwisie internetowym smacznachwila.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5.13. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

6. Odstąpienie od umowy.

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2. Zwrotu takiego dokonać można bez względu na sposób zapłaty za zwracane zamówienie. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Serwisu smacznachwila.pl firmy SMACZNACHWILA.pl znajdującego się w Rzeszowie (35-307), ul. Armii Krajowej 4a. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu wraz dowodem sprzedaży i stosownym oświadczeniem. Koszt takiego zwrotu w całości ponosi Klient.

6.3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, wskazanego w pkt 6.1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia od odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.

6.4. Towar powinien zostać zwrócony nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

6.5. Serwis smacznachwila.pl gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta.

6.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, wymienionych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r., poz. 827 ze zm.) w tym: które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, która po otwarciu opakowania nie może być zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Reklamacje i gwarancje.

7.1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z firmą SMACZNACHWILA.pl kanałem wskazanym pkt. 4.1 powyżej.

7.2. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. Jeśli konieczne będzie przekazanie reklamowanego produktu do dystrybutora lub producenta, okres reklamacji może się wydłużyć. O każdym takim przypadku klient zostanie poinformowany.

7.3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Serwis smacznachwila.pl zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Serwisie towary do wyboru.

7.4. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera i na podstawie sporządzonego przy tej okoliczności protokołu niezgodności/zniszczenia.

8. Dane osobowe Klienta.

8.1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Serwis w celu realizacji zamówienia Klienta.

8.2. Klient ma prawo zmieniać i usunąć swoje dane osobowe. W celu edycji służy moduł MOJE KONTO. W celu usunięcia należy skontaktować się z obsługą sklepu kanałem wskazanym w punkcie 4.1 powyżej.

8.3. Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Serwis smacznachwila.pl aktualnych ofert promocyjnych na podany przeze mnie adres e-mail. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

8.4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. W związku z tym w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową lub przelewem on-line wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych firmie DotPay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków w celu realizacji płatności.

9. Pozostałe informacje.

9.2. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez stosowny sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9.3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu związanych ze zmianami przepisów prawa lub z istotnych przyczyn technicznych czy organizacyjnych. Zmiany te zostaną wskazane i wprowadzone w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia planowanych zmian.

9.4. Zamówienia złożone przez Klientów będą realizowane według regulaminu obowiązującego w
momencie składania zamówienia.

9.5 Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności strony internetowej.

9.6. Ewentualne spory mogące powstać w relacjach Właściciela Serwisu z Klientem, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, będą rozstrzygane w sądzie właściwym, ze względu na siedzibę Serwisu.

9.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2015 r.